• sns01
  • sns02
  • sns03
  • instagram (1)

Az EMI-szűrő szerepe

Mi az a rádiófrekvenciás interferencia (RFI)?

Az RFI nem kívánt elektromágneses energiát jelent a frekvenciatartományban, amikor az rádiókommunikáció során keletkezik.A vezetési jelenség frekvenciatartománya 10kHz és 30MHz között mozog;a sugárzási jelenség frekvenciatartománya 30MHz és 1GHz között van.

Miért kell figyelnünk az RFI-re?

Két ok miatt kell figyelembe venni az RFI-t: (1) Termékeiknek normálisan kell működniük a munkakörnyezetükben, de a munkakörnyezetet gyakran súlyos RFI kíséri.(2) Termékeik nem sugározhatnak RFI-t annak biztosítására, hogy ne zavarják az egészség és a biztonság szempontjából kritikus rádiófrekvenciás kommunikációt.A törvény rendelkezik a megbízható rádiófrekvenciás kommunikációról az elektronikus eszközök RFI-vezérlésének biztosítására.

Mi az RFI kommunikáció módja?

Az RFI-t sugárzás (elektromágneses hullámok a szabad térben) továbbítja, és a jelvezetéken és a váltakozó áramú táprendszeren keresztül továbbítja.
Sugárzás - az elektronikus eszközök RFI-sugárzásának egyik legfontosabb forrása a váltakozó áramú vezeték.Mivel a váltakozó áramú tápvezeték hossza eléri a digitális berendezés és a kapcsolóüzemű megfelelő hullámhossz 1/4-ét, ez hatékony antennát jelent.
Vezetés – Az RFI két üzemmódban történik a váltakozó áramú tápegységen.A közös filmes (aszimmetrikus) RFI két úton fordul elő: vonali földön (LG) és semleges földön (NG), míg a differenciális módú (szimmetrikus) RFI a vonali nullavonalon (LN) jelenik meg feszültség formájában.

Mi az a tápvonali interferenciaszűrő?

A mai világ gyors fejlődésével egyre több nagy teljesítményű elektromos energia termelődik.Ugyanakkor egyre több kis teljesítményű elektromos energiát használnak fel adatátvitelre és adatfeldolgozásra, így az nagyobb befolyást produkál, sőt a zajos interferencia tönkreteszi az elektronikus berendezéseket.A tápvonali interferenciaszűrő az egyik fő szűrési módszer, amelyet az RFI vezérlésére használnak az elektronikus eszközről a belépésig (a berendezés esetleges meghibásodása) és a kilépésig (potenciális interferencia más rendszerekkel vagy RF kommunikációval).Az RFI-t a tápcsatlakozóba vezérelve a hálózati szűrő nagymértékben gátolja az RFI kisugárzását is.
A tápvonali szűrő egy többcsatornás hálózati passzív komponens, amely dupla alacsony csatornás szűrőstruktúrában van elrendezve.Az egyik hálózat közös módú csillapításra, a másik pedig differenciális módú csillapításra szolgál.A hálózat rádiófrekvenciás energia csillapítást biztosít a szűrő "stop sávjában" (általában több mint 10 kHz), miközben az áram (50-60 Hz) lényegében nincs csillapítva.

Hogyan működik a hálózati zavarszűrő?

Passzív és bilaterális hálózatként a tápvonali interferenciaszűrő összetett kapcsolási karakterisztikával rendelkezik, amely nagymértékben függ a forrástól és a terhelési impedanciától.A szűrő csillapítási karakterisztikáját az átalakítási karakterisztika értéke szemlélteti.Az elektromos vezetékes környezetben azonban a forrás és a terhelési impedancia bizonytalan.Ezért van egy szabványos módszer a szűrő konzisztenciájának ellenőrzésére az iparban: a csillapítási szint mérése 50 ohmos rezisztív forrással és terhelési véggel.A mért érték a szűrő beillesztési vesztesége (IL):
I..L.= 10 log * (P(l)(Ref)/P(l))
Itt P (L) (Ref) a forrásból a terhelésre átalakított teljesítmény (szűrő nélkül);
P (L) a konverziós teljesítmény a forrás és a terhelés közé szűrő behelyezése után.
A beillesztési veszteség a következő feszültség- vagy áramarányban is kifejezhető:
IL = 20 log *(V(l)(Ref)/V(l)) IL = 20 log *(I(l)(Ref)/I(l))
Itt V (L) (Ref) és I (L) (Ref) a szűrő nélküli mért értékek,
V (L) és I (L) szűrővel mért értékek.
A beillesztési veszteség, amelyet érdemes megjegyezni, nem képviseli a szűrő által biztosított RFI csillapítási teljesítményt az elektromos vezetékes környezetben.Erősáramú környezetben meg kell becsülni a forrás és a terhelési impedancia relatív értékét, és meg kell választani a megfelelő szűrési struktúrát, hogy az egyes kapcsokon a lehető legnagyobb impedancia eltérés legyen.A szűrő a terminálimpedancia teljesítményétől függ, amely a „mismatch network” fogalmának alapja.

Hogyan kell elvégezni a vezetési tesztet?

A vezetési teszthez csendes rádiófrekvenciás környezetre – árnyékolóhéjra – vonalimpedancia-stabilizáló hálózatra és RF feszültségű műszerre (például FM-vevőre vagy spektrumanalizátorra) van szükség.A teszt RF környezetének legalább az előírt 20 dB-es specifikációs határ alatt kell lennie a pontos teszteredmények elérése érdekében.Lineáris impedancia stabilizáló hálózat (LISN) szükséges a tápvezeték bemenetének kívánt forrásimpedanciájának kialakításához, ami nagyon fontos része a vizsgálati programnak, mivel az impedancia közvetlenül befolyásolja a mért sugárzási szintet.Ezen túlmenően a vevő helyes szélessávú mérése is kulcsparamétere a tesztnek.


Feladás időpontja: 2021. március 30